Betaling

Priser
Individuel terapi á 45-50 min.: 900 kr.
PTSD- og parterapi á 80-90 min.: 1.400 kr.
Priserne kan i særlige tilfælde forhandles individuelt.
Telefonopringning et halvt år efter afslutning med tilbud om én efterfølgende gratis session på Lundegårdsvej 5 i Blovstrød eller telefonisk.

Undervisning, foredrag eller konsulentydelser: 625 kr. pr. anvendt time ekskl. moms, plus godtgørelse for transport, ophold m.v.

Betaling til C.F.KreVi
Handelsbanken, Allerød – Kontonr.: 6301 1640984

IBAN nr.: DK9763010001640984
SWIFT/BIC: HANDDKKK

Betaling finder sted umiddelbart efter hver konsultation ved hjælp af MobilePay til 21843444. Den foretrukne betalingsform er via MobilePay, dernæst kontant og sidst ved bankoverførsel med tydelig angivelse af navnet på indbetaler. Ved bankoverførsel skal betalingen være modtaget inden 8 dage efter faktura dato.

CVR-nr. for C.F.KreVi: 12568878