Angst

Når man oplever en trussel – reel eller ej, alarmerende eller blot opmærksomhedskrævende – så øges kroppens beredskab og man gør sig klar til at kæmpe, flygte eller stivne eller man bliver bare urolig. Hvis angsten er reel er reaktionerne hensigtsmæssige; det er de ikke, når truslen ikke er reel. Så reagerer man mærkbart og måske synligt anderledes end andre, og man får det dårligt såvel fysisk som psykisk.

Tegn på angst indeholder altid en eller flere af disse fire symptomer: hjertebanken, sveden, rysten eller mundtørhed. Derudover kan der være kropslige symptomer i bryst eller mave, psykiske symptomer, spændinger og andre. Mennesker, der lider af angst, har hyppigt andre lidelser samtidigt, så som depression og misbrug.

Behandling inkluderer: information om lidelsen, og hvad du selv kan gøre for at lette symptomerne; samtaler med mig, hvor vi bl.a. kan vurdere, om samtalerne skal suppleres med medicin fra din læge.

Jeg møder dig i en samtale om dit problem og sigter mod at lette din byrde og gøre dig i stand til at beherske angsten, så du kan fortsætte dit liv på en ny måde. Der er ingen ventetid. Samtalerne kan finde sted i dagtimerne og om aftenen på hverdage og på lørdage.